Team Odd Fellow regnskab og donationer

TEKST
INDTÆGTER
TEKST
UDGIFTER
OVER/UNDERSKUD
Deltagergebyr98.000,006 overnatninger
Bespisning
Tøj og tryk
26.364,00
5.002,05
90.656,70
Delsum98.000,00122.022,75-24.022,75
Sponsorer
Provision citywine+
214.250,00
24.000,00
Delsum238.250,000,00238.250,00
Renter
Diverse indtægter
0,85
1.645,10
Diverse udgifter13.612,50
Delsum1.645,9513.612,50-11.966,55
Total337.895,95135.635,25202.260,70

Overført til donation kr. 200.000,00
Driftoverskud kr. 2.260,70

TEKST
INDTÆGTER
TEKST
UDGIFTER
OVER/UNDERSKUD
Deltagergebyr155.300,006 overnatninger
Bespisning
Tøj og tryk
Færgeoverfart
45.286,75
10.300,06
70.188,50
5.584,00
Delsum155.300,00131.359,3123.940,69
Sponsorer
Sponsorer indb. via danbillet
Provision citywine+
177.890,80
171.650,00
14.180,00
Delsum363720,800,00363.720,80
Driftoverskud 2011
Renter
2.260,70
370,97
Medaljer
Diverse præmier
Diverse udgifter
WEB m.m.
10.500,00
23.938,40
14.269,50
1.645,00
Delsum2.631,6750.352,90-47.721,23
Total521.652,47181.712,21339.940,26

Overført til donation kr. 300.000,00
Driftoverskud kr. 39.940,26

TEKST
OVERFØRT FRA TOF
TEKST
DONATIONER
BEHOLDNING
2011
2012
Team Odd Fellow
200.000,00
300.000,00
5.000,00
Hospice Haderslev
Hospice Djursland
Hospice Svanevig
Hospice Svendborg
Hospice Arresødal
Hospice Odense
Hospice Sønderjylland
Hospice Arresødal
Jens Peter Højgaard
25.000,00
40.000,00
35.000,00
75.000,00
800,00
54.100,00
16.202,88
20.000,00
5.000,00
Delsum505.000,00271.102,88233.897,12